KDV Buddies

VVE

Schooltijden van kinderen en werktijden van ouders sluiten vaak niet op elkaar aan. Opvang is dan ook nodig. Bij de buitenschoolse opvang (BSO) kunnen de kinderen voor schooltijd, na schooltijd, op vrije middagen en in de vakanties terecht. De kinderen van 4-13 jaar worden opgevangen in een voor hen speciaal ingerichte ruimte. De groepsgrootte bedraagt maximaal 20 kinderen. Buitenschoolse opvang werkt voor ouders/verzorgers die hun kinderen op een professionele manier willen laten opvangen, bijvoorbeeld voor ouders/verzorgers die werken en/of studeren.