KDV Buddies

RIVM “kinderen spelen een beperkte rol in verspreiding coronavirus”

Het RIVM concludeert op basis van de eerste resultaten van een onderzoek naar de besmettelijkheid van kinderen dat zij geen belangrijke rol spelen in de overdracht van het coronavirus. Ze kunnen wel ziek worden, maar vaak zijn hun klachten heel mild.

Uit het onderzoek blijkt dat het virus vooral wordt verspreid tussen volwassenen van ongeveer dezelfde leeftijd. Kinderen worden wel besmet, maar minder vaak dan volwassenen. Binnen gezinnen hebben vooral ouders hun kinderen besmet en niet andersom.