KDV Buddies

Oudergesprekken

In de laatste week van juni en de 1e week van juli vinden er weer oudergesprekken plaats bij Buddies. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij de pedagogisch medewerkers op de groep.

Focus van het gesprek zal liggen op het welbevinden van uw kind op de groep en de ontwikkeling op verschillende ontwikkelingslijnen.

Helaas hebben wij door het tijdelijk sluiten van de kinderopvang vanwege het coronavirus de kinderen niet volledig kunnen observeren op hun ontwikkeling. De gegevens die wij wel hebben zullen wij uiteraard met u delen.