VVE ’Piramide

VVE, ieder kind een eerlijke start

Buddies werkt met het VVE-programma genaamd Piramide. Met dit programma krijgen kinderen extra ondersteuning in taal- en spelontwikkeling. De Brink waar wij mee samenwerken, maar ook veel andere basisscholen in Amsterdam werken met hetzelfde programma dat doorloopt in groep 1 en 2. Er is hierdoor sprake van een doorgaande lijn, wat de overstap van Buddies naar het basisonderwijs vergemakkelijkt.

Zelfstandig leren en spelen
Het ´zelfstandig leren´ wordt door Piramide aangemoedigd en ondersteund. De pedagogisch medewerker zorgt voor een prettige leeromgeving waarin kinderen zelf keuzes kunnen maken.

Het vrij spelen staat bij Piramide centraal. Het kind kiest zelf waarmee het aan de slag gaat. Waar nodig helpt de leidster een handje om uit al dat leuks een keuze te maken en het spel te begeleiden en verrijken. Ook als het spel dreigt vast te lopen, springt de leidster bij, bijvoorbeeld door een tijdje mee te spelen of nieuwe ideeën aan te dragen.

Projecten
Piramide is opgebouwd rond thema’s. De leidsters gebruiken voor elk thema een ander projectboek, dat boordevol staat met ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van de hoeken. Deze projectthema´s komen elk jaar in een vaste volgorde terug, maar telkens op een hoger niveau. De kinderen zijn enkele weken bezig met een project.

Speciale ondersteuning
Voor kinderen die een extra steuntje nodig hebben om met de groep mee te kunnen komen, biedt Piramide een speciaal ´tutoring´ programma. Dat betekent dat die kinderen – naast de groepsactiviteiten – extra aandacht en oefening krijgen.

Ook kinderen die heel gemakkelijk informatie oppikken en graag experimenteren, worden met Piramide extra ondersteund.Het programma ´Pientere kinderen´ zorgt voor de uitdaging en verdieping die zij nodig hebben. Zo krijgt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.