Groepen

Groepsgrootte
Het aantal kinderen in een groep is afhankelijk van de volgende factoren:

  1. de leeftijd van de kinderen
  2. de beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf

Wettelijk is vastgesteld hoeveel kinderen in een groep geplaatst kunnen worden en hoeveel vierkante meters vloeroppervlakte per kind beschikbaar moet zijn.

Bij kinderdagverblijf “Buddies Nieuwlandhof” komt dit neer op 60 kinderen per dag, als volgt verdeeld:

  • De ukkies maximaal 12 kinderen
  • De pukkies maximaal 16 kinderen
  • De binkies maximaal 16 kinderen
  • De wijsneusjes maximaal 16 kinderen

Een stamgroep en dus ook een kind krijgt maximaal 3 basis pedagogisch medewerkers toegewezen (dit geldt voor het structurele rooster, uitgezonderd ziekte, verlof of vakantie). Een kind maakt gedurende een week van niet meer dan twee verschillende basisruimtes gebruik.

Groepsindeling
KDV Buddies Nieuwlandhof werkt met de volgende groepsindeling:

De ukkies Kinderen van 6 weken tot 1,5 jaar
De pukkies Kinderen van 1 tot 2,5 jaar
De binkies Kinderen van 2 tot 4 jaar
De wijsneusjes Kinderen van 2 tot 4 jaar

Het moment waarop het kind doorstroomt naar de volgende groep is afhankelijk van de leeftijd en de ontwikkeling van het individuele kind.