Tarieven VVE

Welke kinderen mogen naar de voorschool?
En wat kost dat?

Vanaf 2019 hebben alle Amsterdamse peuters  recht op 16 uur per week kinderopvang met voorschool. Met alle peuters wordt bedoeld; Alle kinderen vanaf 2 jaar met of zonder VVE indicatie en kinderen waarvan de ouders wel of geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Bij Buddies komen kinderen met verschillende achtergronden elkaar tegen. Dat wilt zeggen, kinderen met enkel VVE uren, ontmoeten kinderen die een hele dag naar de reguliere kinderopvang komen.

VVE opvangtijden
Kinderdagverblijf Buddies Brink is dagelijks geopend van 07.30 tot 18.30 uur.
Neemt u enkel VVE uren af, dan is uw kind 4 dagen per week welkom van 8:30 tot 12:30 uur. Dit geldt alleen voor de schoolweken.

Tijdens de vakantieweken wordt er enkel kinderopvang aangeboden. De reden hiervoor is dat er door de gemeente tot 640 uur per jaar aan VVE uren wordt vergoed. 16 uren per week x 40 weken = 640 uren.

Indien u in de vakantieperiode ook opvang af wilt nemen, dan kan dat in de vorm van betaalde kinderopvang. De kosten ziet u terug bij tarieven kinderdagverblijf.

Kosten VVE/Voorschool per 1-1-2019
Het uurtarief voor VVE is bij Buddies in 2018 €8,50.
De kosten voor 16 uren VVE is €454 per maand, hiervan wordt een bedrag betaald door de gemeente of de belastingdienst. De ouder heeft altijd een eigen bijdrage.
Deze is afhankelijk van de inkomenssituatie van het gezin.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag
Indien u recht heeft op meer dan 16 uren per week kinderopvang, dan zit hier automatisch de VVE uren bij inbegrepen. Dat wilt zeggen dat u niet ook nog recht heeft op separate of aanvullende VVE uren. Uw kind kan dan namelijk al gebruik maken van minimaal 16 uren peuteropvang.
Heeft u recht op minder dan 16 uren per week kinderopvang, dan vult de gemeente deze uren aan tot 16 uren per week. Op deze manier kan uw kind toch ook gebruik maken van het aanbod.

Ouderbijdrage
Voor elk kind dat naar de voorschool komt zal er door de ouder/verzorger een ouderbijdrage betaald moeten worden.
Deze bijdrage heeft gemeente zo laag mogelijk gehouden, zodat elk kind gebruik kan maken van deze uren opvang.

Via de onderstaande rekenmodule kan er een proefberekening gemaakt worden.
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voorschool/proefberekening/
Komt u er niet uit? Buddies helpt u graag met de proefberekening of de aanvraag.

Meer informatie
Meer informatie kunt u lezen op de website van gemeente Amsterdam.
Op deze website staat een factsheet, een vragen en antwoorden pagina en duidelijke filmpjes.
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voorschool/voorziening-alle/