KDV Buddies

Personeel

Personeel Buddies Brink

Ons team bestaat uit professionele, gediplomeerde, enthousiaste pedagogisch medewerkers, die er elke dag voor zorgen dat uw kind zich welkom voelt. We creëren een gezellige, huiselijke sfeer waarin uw kind uitgedaagd wordt zich te ontwikkelen. De opleiding is op minimaal MBO 3 niveau en voldoet minimaal aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Wij werken tevens vanuit de richtlijnen van het CAO-kinderopvang. Deskundigheid, motivatie en uitstraling zijn de basisfactoren van waaruit wij het team vaststellen. Uiteraard beschikken alle pedagogisch medewerkers over een Verklaring Omtrent het Gedrag.

 

We betrekken de kinderen bij alles wat we doen. Daarbij kijken we naar de behoefte van het individuele kind en spelen daarop in.  We geloven er in dat kinderen  op deze manier spelenderwijs leren. Zo worden zij voorbereid op de wereld van morgen”