KDV Buddies

Openingstijden

Wanneer is Buddies Brink geopend?

Op werkdagen is de kinderopvang geopend van maandag t/m vrijdag van 07.30-18.30 uur.

Wilt u, om wat voor reden ook, een vaste opvangdag ruilen voor een andere dag of uw kind een extra dag naar het kinderdagverblijf brengen? Dan willen we u graag tegemoetkomen. Wij vragen u om uw verzoek tot het ruilen van dagen bij voorkeur een week van tevoren bij een pedagogisch medewerker van de groep van uw kind aan te geven.

VVE opvangtijden zijn elke werkdag van 08.45 tot 13.45  uur

In de vakantie wordt er geen VVE aangeboden. Hiervoor worden de vakanties van OBS de Brink aangehouden.  Tijdens de vakanties kunt u wel gebruik maken van reguliere kinderopvang.

Vakantieweken schooljaar 2019-2020 gesloten (enkel VVE)

21 december tot 5 januari 2020 Kerstvakantie 2019
15 februari tot 23 februari 2020 Voorjaarsvakantie
25 april tot 3 mei 2020 Meivakantie
4 juli tot 16 augustus 2020 Zomervakantie
10 oktober tot 18 oktober 2020 Herfstvakantie
19 december tot 3 januari 2020 Kerstvakantie 2020

Op de onderstaande dagen zijn wij gesloten:

Sluitingsdagen 2020

Maandag 1 januari 2020 Nieuwjaarsdag
Maandag 9 maart  2020 Studiedag 1
Vrijdag 10 april 2020 Studiedag 2
Maandag 13 april 2020 Pasen
Maandag 27 april 2020 Koningsdag
Dinsdag 5 mei 2020 Bevrijdingsdag
Donderdag 21 mei 2020

Maandag 1 juni 2020

Hemelvaart

Pinksteren

Donderdag 24 december 2020

vrijdag 25 december t/m 31 december 2020

Kerstavond Buddies gesloten om 17.00

Kerstvakantie

*Extra sluitingsdagen zijn verrekend in de prijs per maand. U betaald dus niet voor deze sluitingsdagen.