KDV Buddies

Groepen

De feitjes van de Bezige Bijtjes

Buddies Brink heeft één stamgroep; de Bezige Bijtjes. Hierin kunnen maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar worden opgevangen

Een stamgroep en dus ook een kind krijgt maximaal 3 basis pedagogisch medewerkers toegewezen (dit geldt voor het structurele rooster, uitgezonderd ziekte, verlof of vakantie).

Kinderen jonger dan 2 jaar kunnen worden opgevangen op de locatie Nieuwlandhof waar er naast twee peutergroepen ook een baby en een dreumesgroep aanwezig is.