Beleidstukken

Beleid, een leidraad voor ons handelen

Het werken met kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Ouders vertrouwen pedagogisch medewerkers hun “kostbaarste bezit” toe. Kinderdagverblijf Buddies heeft een visie over hoe deze verantwoordelijkheid gedragen moet worden. In het ouderportaal vindt u onderstaande documenten, waarin wij beschrijven hoe wij zorgdragen voor een veilige, vertrouwde, plezierige, gezonde en leerzame omgeving.

  • Pedagogisch beleidsplan
  • VVE beleid
  • Ouderbeleid
  • Oudercommissiereglement
  • Gezondheidsbeleid
  • Veiligheidsbeleid
  • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling