KDV Buddies

Opvangvormen

Buddies biedt de volgende vormen van kinderopvang:

Buitenschoolse opvang – BSO
Kinderen van 4 tot 13 jaar gaan na schooltijd en tijdens de schoolvakanties naar de BSO. Tevens kunt u op school studiedagen bij ons terecht.

Voorschoolse opvang
Voorschoolse opvang is een uitkomst wanneer u te maken hebt met vroege werktijden of verkeersdrukte.
Wij bieden uw kind(eren) een rustige start voor een drukke schooldag. Tot de school begint kan hij/zij rustig wakker worden met zijn/haar favoriete bezigheid en iets drinken.

Uw kind is voor de voorschoolse opvang welkom vanaf 07.30 uur. De pedagogisch medewerkers brengen uw kind op tijd naar school.

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang (BSO) is bedoeld voor schoolkinderen van 4 tot 13 jaar. Zij gaan na schooltijd en tijdens de schoolvakanties naar de BSO. BSO wordt ook wel naschoolse opvang genoemd. Maar BSO is meer: we vangen niet alleen de kinderen op na schooltijd, maar ook tijdens de vakanties, op studiedagen en ook ‘s ochtends voor de school begint.

Buitenschoolse opvang is bovenal gezellig. Wij willen dat uw kind zich thuis voelt op de BSO. De kinderen hebben ook veel inspraak in wat ze willen doen. Kinderparticipatie staat bij ons hoog in het vaandel. Samen spelen in de verschillende ruimtes, ontspannen op de bank, muziek luisteren, een gezelschapsspel spelen, een potje voetballen … het kan allemaal. Kinderen komen graag naar de BSO.

In vakanties bieden we een vakantieprogramma en gaan we vaak op uitstapjes met de kinderen.

Openingstijden & sluitingsdagen

Wij zijn op de volgende tijdstippen geopend:

Voorschoolse opvang
Maandag t/m vrijdag vanaf 07.30 uur. Wij zorgen ervoor dat uw kind op tijd op school is.

Naschoolse opvang
Maandag t/m vrijdag tot 18.30 uur. Onze pedagogisch medewerkers halen uw kind(eren) op van school. Het tijdstip is afhankelijk van de schooltijden van de betreffende basisschool.

Vakantieopvang & opvang tijdens studiedagen
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 18.30 uur
Vervroegde opvang is mogelijk indien hier voldoende vraag naar is.

Wilt u, om wat voor reden ook, een vaste opvangdag ruilen voor een andere dag of uw kind een extra dag naar het kinderdagverblijf brengen? Dan willen we u graag tegemoetkomen. Wij vragen u om uw verzoek tot het ruilen van dagen bij voorkeur een week van tevoren bij een pedagogisch medewerker van de groep van uw kind aan te geven.