KDV Buddies

BSO

Buddies biedt buitenschoolse opvang (BSO) aan kinderen van 4 tot 13 jaar in Amsterdam.
De BSO is met twee locaties gevestigd in Amsterdam Zuidoost (Holendrecht)

BSO Buddies (2 groepen, 20 kinderen per groep)
BSO Buddies Brink (1 groep in basisschool de Brink, 20 kinderen per groep)

Wij halen kinderen van de volgende scholen:
Basisschool de Brink, Basisschool Mobiel, Holendrechtschool, Lotusschool, Samenspel

Ieder kind uit de buurt is welkom
Ieder kind uit de buurt is welkom van de basisscholen De Brink, Mobiel en Holendrecht en op aanvraag van de Morgenster. De kinderen worden te voet opgehaald door de pedagogisch medewerkers. Met toestemming van de ouders mogen de oudere kinderen ook zelfstandig naar de buitenschoolse opvang komen.

De kinderen staan centraal binnen onze BSO
De kinderen staan centraal binnen onze BSO. Tevens hechten wij veel waarde aan de contacten met ouders. Wij creëren een veilige en huiselijke omgeving, waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. Wij ondersteunen en stimuleren het kind in zijn/haar ontwikkeling. Dit is een grote verantwoordelijkheid. Wij nemen deze verantwoordelijkheid erg serieus. Bij de buitenschoolse opvang van Buddies werkt een team van pedagogische medewerkers dat dagelijks met volle overgave kinderen opvangt.