Get Work

Veiligheid & Hygiene

Veiligheid en hygiëne is voor ons een zeer belangrijk punt. Ouders/verzorgers moeten hun kinderen met een gerust hart achter kunnen laten op het kinderdagverblijf. Daarom werken wij volgens werkafspraken veiligheid en gezondheid. Dit ligt ter inzage op de locatie.

De leiding van het kinderdagverblijf is zich bewust van het belang van de hygiëne en veiligheid. Mede door de jaarlijkse risico inventarisatie blijft Kinderdagverblijf Buddies alert op alles in en rondom het kinderdagverblijf.

De risico inventarisatie bevat alle risico’s met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Dit wordt getoetst door de Inspectie.