Get Work

Personeel

Pedagogisch medewerkers
Ons team bestaat uit professionele, gediplomeerde, enthousiaste pedagogisch medewerkers, die er elke dag voor zorgen dat uw kind zich welkom voelt. We creƫren een gezellige, huiselijke sfeer waarin uw kind uitgedaagd wordt zich te ontwikkelen. De opleiding is op minimaal MBO 3 niveau en voldoet minimaal aan de eisen van de Wet Kinderopvang. Wij werken tevens vanuit de richtlijnen van het CAO-kinderopvang. Deskundigheid, motivatie en uitstraling zijn de basisfactoren van waaruit wij het team vaststellen. Uiteraard beschikken alle pedagogisch medewerkers over een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Stagiaires
Kinderdagverblijf Buddies is een erkend stagebedrijf. We vinden het belangrijk dat er nieuwe deskundige instroom komt op de arbeidsmarkt. De inzet van stagiaires maakt het mogelijk om meer deskundigheid in huis te halen (nieuwe kennis), en meer activiteiten te organiseren. Het is de bedoeling dat de stagiaire alle taken van een pedagogisch medewerker zelfstandig leert uit te voeren. Binnen Kinderdagverblijf Buddies krijgt de stagiaire hier de kans toe. De pedagogisch medewerker blijft verantwoordelijk en ziet toe op het handelen van de stagiair. Alle stagiaires beschikken over Verklaring Omtrent het Gedrag en worden begeleid door een pedagogisch medewerker die minstens de diploma heeft behaald, waarvoor de stagiaire de opleiding volgt.

Naast gediplomeerde pedagogische werkers kunnen wij binnen onze organisatie gebruik maken van de pedagogische werkers in opleiding (BBL- er). De BBL-er wordt in het eerste jaar van de opleiding boventallig ingezet op een groep (CAO- artikel 26b). Bij een positieve beoordeling kan de BBL- er in het tweede leerjaar, geleidelijk aan, ingezet worden als tweede pedagogisch medewerker op een groep. Vanaf het derde leerjaar is het mogelijk dat de BBL- er voor 100% ingezet wordt. De pedagogisch medewerkers in opleiding worden ook dan nog begeleid door de werk(stage)begeleider. Indien er sprake is van een verkort traject, kan afhankelijk van de duur van de opleiding hiervan worden afgeweken. De richtlijnen in de CAO Kinderopvang zijn leidend.

Stagiaires (BOL- er) worden gedurende hun stageperiode in principe boventallig ingezet op een groep. Stagiaires krijgen afhankelijk van hun functioneren, de gelegenheid om meer taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen. De hoofdverantwoordelijkheid op de groep blijft bij de pedagogische werkers.