Get Work

Kind leidster ratio

Het minimale aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal aanwezige kinderen wordt bepaald op basis van de ratio’s in tabel 1 (conform artikel 5, zevende lid van deze regeling).

  1. De voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van de stamgroep zijn in tabel 1 verwerkt: een stamgroep bestaat uit maximaal twaalf kinderen bij een groep met alleen kinderen van 0 jaar en maximaal zestien kinderen bij gemengde leeftijdsgroepen van 0 tot 4 jaar, waarvan maximaal acht kinderen van 0 jaar (conform artikel 5, eerste lid, van de regeling).
  2. In een situatie waarin het toevoegen van een kind leidt tot een kleiner aantal benodigde beroepskrachten, wordt het aantal benodigde beroepskrachten met 1 verhoogd.
Tabel 1. Berekening van de beroepskracht-kindratio en maximale groepsgroottes bij groepen in de dagopvang
Leeftijd
kinderen
Minimaal
aantal
beroeps­krachten
Maximaal
aantal
kinderen
Minimaal
aantal
beroeps­krachten
Maximaal
aantal
kinderen
Minimaal
aantal
beroeps­krachten
Maximaal
aantal
kinderen
Minimaal
aantal
beroeps­krachten
Maximaal
aantal
kinderen
Groepen alle kinderen één leeftijd 0 tot 1 1 4 2 8 3 12 —- —-
1 tot 2 1 5 2 10 3 15 4 16
2 tot 3 1 8 2 16 —- —- —- —-
3 tot 4 1 8 2 16 —- —- —- —-
Gemengde leeftijds­groepen 0 tot 2 1 5 2 1 3 14 1 4 16 1
0 tot 3 1 5 2 2 / 10 3 3 15 1 4 16 1
0 tot 4 1 4 / 6 5 2 6 / 10 7 / 11 8 /12 9 3 16 1 —- —-
1 tot 3 1 6 2 11 3 16 —- —-
1 tot 4 1 7 2 13 3 16 —- —-
2 tot 4 1 8 2 16 —- —- —- —-

1 Waarvan maximaal acht kinderen van 0 jaar.
2 Bij een groep met acht kinderen van 0 jaar.
3 Bij een groep met zeven of minder kinderen van 0 jaar.
4 Bij een groep met vier kinderen van 0 jaar.
5 Bij een groep met drie of minder kinderen van 0 jaar.
6 Bij een groep met acht kinderen van 0 jaar.
7 Bij een groep met zeven kinderen van 0 jaar.
8 Bij een groep met zes kinderen van 0 jaar.
9 Bij een groep met vijf of minder kinderen van 0 jaar.