Tarieven VVE/Voorschool 2018

Verandering per 1-1-2018

Vanaf 2018 verandert de wet op de kinderopvang. Alle Amsterdamse peuters hebben vanaf dat moment recht op 15 uur per week kinderopvang met voorschool.
Met alle peuters wordt bedoeld; Alle kinderen vanaf 2,5 jaar met of zonder VVE indicatie en kinderen waarvan de ouders wel of geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Bij Buddies is het VVE aanbod van goede kwaliteit en gericht op de brede ontwikkeling van peuters. Peuters met verschillende achtergronden komen elkaar tegen op dezelfde voorziening. Dat wilt zeggen, kinderen die alleen VVE uren komen en kinderen die een hele dag naar de kinderopvang komen.

VVE opvangtijden
Kinderdagverblijf Buddies Brink is dagelijks geopend van 07.30 tot 18.30 uur.
Kinderdagverblijf Buddies Nieuwlandhof is dagelijks geopend van 07.00 tot 19.00 uur.
Neemt u enkel VVE uren af, dan is uw kind 3 dagen per week welkom van 08.00 tot 13.00 uur. Dit geldt alleen voor de schoolweken. Tijdens de vakantieweken wordt er enkel kinderopvang aangeboden.
De reden hiervoor is dat er door de gemeente tot 600 uur per jaar aan VVE uren wordt vergoed.
15 uren per week x 40 weken = 600 uren.

Indien u in de vakantieperiode ook opvang af wilt nemen, dan kan dat in de vorm van betaalde kinderopvang. De kosten ziet u terug bij tarieven kinderdagverblijf.

Kosten VVE/Voorschool per 1-1-2018

Ging u kind voor 1-2-2017 al 12 uren per week onbetaald naar de voorschool, dan blijft zo totdat uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt.

Voor alle kinderen die na 1-2-2017 12 vve uren afnamen of dat in de toekomst nog gaan doen, geldt het volgende:
Het uurtarief voor zowel VVE als kinderopvang is bij Buddies in 2018 €7,45.
De kosten voor 15 uren VVE is €373,- per maand, hiervan wordt een bedrag betaald door de gemeente of de belastingdienst. De ouder heeft altijd een eigen bijdrage.
Deze is afhankelijk van de inkomenssituatie van het gezin.

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag
Indien u recht heeft op meer dan 15 uren per week kinderopvang, dan zit hier automatisch de VVE uren bij inbegrepen. Dat wilt zeggen dat u niet ook nog recht heeft op separate of aanvullende VVE uren. Uw kind kan dan namelijk al gebruik maken van minimaal 15 uren peuteropvang.
Heeft u recht op minder dan 15 uren per week kinderopvang, dan vult de gemeente deze uren aan tot 15 uren per week. Op deze manier kan uw kind toch ook gebruik maken van het aanbod.

Ouderbijdrage
Voor elk kind dat naar de voorschool komt zal er door de ouder/verzorger een ouderbijdrage betaald moeten worden.
Deze bijdrage heeft gemeente zo laag mogelijk gehouden, zodat elk kind gebruik kan maken van deze uren opvang.

Via de onderstaande rekenmodule kan er een proefberekening gemaakt worden.
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voorschool/proefberekening/
Komt u er niet uit? Buddies helpt u graag met de proefberekening of de aanvraag.

Meer informatie
Meer informatie kunt u lezen op de website van gemeente Amsterdam.
Op deze website staat een factsheet, een vragen en antwoorden pagina en duidelijke filmpjes.
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/voorschool/voorziening-alle/