KDV Buddies

Buddies Nieuwlandhof

Bij Kinderdagverblijf Buddies worden kinderen in vier horizontale groepen bestaande uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. We hebben hiervoor gekozen om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij het kind en de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt. Op deze manier kunnen de ruimte en de materialen op het kind worden afgestemd, maar ook de persoonlijke kwaliteiten van de leidsters. We kunnen door deze manier van werken zorgen voor een optimale veiligheid voor de baby’s, terwijl de peuters niet onnodig afgeremd hoeven te worden in hun spel.

Komt u een kijkje bij ons nemen?
Wilt u onze kinderopvang van dichtbij zien? Bel ons of kom langs, wij laten u graag onze groepen van dichtbij zien!