KDV Buddies

Groepen

Groepsgrootte
Het aantal kinderen in een groep is afhankelijk van de volgende factoren:

  1. de leeftijd van de kinderen
  2. de beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf

Wettelijk is vastgesteld hoeveel kinderen in een groep geplaatst kunnen worden en hoeveel vierkante meters vloeroppervlakte per kind beschikbaar moet zijn.

Bij kinderdagverblijf “Buddies Mijehof” komt dit neer op 16 kinderen per dag, als volgt verdeeld:

  • De bijtjes: maximaal 16 kinderen

Een stamgroep en dus ook een kind krijgt maximaal 3 basis pedagogisch medewerkers toegewezen (dit geldt voor het structurele rooster, uitgezonderd ziekte, verlof of vakantie). Een kind maakt gedurende een week van niet meer dan twee verschillende basisruimtes gebruik.

Groepsindeling
Kinderdagverblijf Buddies werkt met de volgende groepsindeling:

  • De Bijtjes:                   Kinderen van 2 tot 4 jaar

Kinderen jonger dan 2 jaar kunnen worden opgevangen op locatie Nieuwlandhof waar er een baby en een dreumesgroep is.