Get Work

Groepen

Kinderdagverblijf Buddies Stadshart werkt met de volgende groepsindeling:

Dolfijntjes: Kinderen van 6 weken tot 1,5 jaar
Guppies: Kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar
Zeesterren Kinderen van 2,5 tot 4 jaar

Afhankelijk van de ontwikkeling van het individuele kind kan er worden afgeweken van de doorstroom naar de volgende groep. Ook ouders worden betrokken in de keuze wanneer een kind overgaat naar een volgende groep.

Naast de 3 kinderdagverblijf groepen heeft Buddies ook nog een buitenschoolse opvang in het pand. De BSO groep bestaat uit kinderen 4 t/m 12 jaar.

Wij hebben een grote hal waar we met de kinderen allerlei uitdagende activiteiten kunnen doen. Daarnaast hebben we een groot dakterras die recent is opgeknapt. Voor alle kinderen is er zo voldoende uitdaging.

Groepsgrootte
Het aantal kinderen in een groep is afhankelijk van de volgende factoren:

  1. de leeftijd van de kinderen
  2. de beschikbare ruimte in het kinderdagverblijf

Wettelijk is vastgesteld hoeveel kinderen in een groep geplaatst kunnen worden en hoeveel vierkante meters vloeroppervlakte per kind beschikbaar moet zijn.

Bij kinderdagverblijf “Buddies Stadshart” komt dit neer op 48 kinderen per dag, als volgt verdeeld:

De Dolfijntjes maximaal 12 kinderen
De Guppies maximaal 16 kinderen
De Zeesterren maximaal 16 kinderen
De Zeepaardjes maximaal 20 kinderen

Een stamgroep en dus ook een kind krijgt maximaal 3 basis pedagogisch medewerkers toegewezen (dit geldt voor het structurele rooster, uitgezonderd ziekte, verlof of vakantie). Een kind maakt gedurende een week van niet meer dan twee verschillende basisruimtes gebruik.

Komt u een kijkje bij ons nemen?
Wilt u onze kinderopvang van dichtbij zien? Bel ons of kom langs, wij laten u graag onze groepen van dichtbij zien!